Bli medlem

Bli medlem av Advivo Arena for tilgang til materiell når dere skal innføre eller øke bruken av teknologi.

Guider og innhold

Verktøyene dere trenger for å drive god brukeradopsjon når dere skal endre måter å jobbe på.

Kontakt oss

Har du noen spørsmål eller ønsker å snakke med en av våre rådgivere? Advivo ser frem til videre dialog!

Verktøyene dere trenger for å drive god brukeradopsjon!

Innføring av ny teknologi = vi ber medarbeiderne om å endre vaner. Hva skal til fra visjonen av hva teknologien kan bety for bedriften til konkrete aktiviteter som sikrer god brukeradopsjon? For uten at brukerne endrer vanene sine, er ikke teknologien noe mer enn en fin tanke. Advivo Arena er stedet du finner materiell for å drive frem endringene dere ønsker! 

Vis meg hva jeg kan få hos Advivo Arena