• Arbeidsmøter

  Vi møtes til 3 digitale arbeidsmøter. Før hvert møte har dere mottatt relevant materiell for at vi skal bruke tiden effektivt, med gode resultater.

 • Materiell

  Mellom workshopene mottar dere materiell for deres interne agenter. Etter at vi har lagt en tiltaksplan mottar deres sluttbrukere digital informasjon og opplæring.

 • Automatisert

  For å sikre at alle mottar det de har behov for, sender vi ut alt materiell automatisert. Vi måler respons, og kartlegger eventuelle grupper / brukeres behov for ekstra oppfølging.

Brukeradopsjon 123

Kom i gang med Office 365 og Teams med 1 - 2 - 3 arbeidsmøter

Dette er en startpakke for deg som vil komme i gang med Office 365 og Teams, raskt og med en solid struktur. Pakken består av en rekke materiell for å opparbeide en god forståelse for hvordan dere skal benytte Office 365 og Teams. Sammen utarbeider vi deres struktur for Teams. Vi møtes til 3 digitale arbeidsmøter for å etablere grunnstrukturen som passer deres behov best. Deretter følger vi opp med informasjon og opplæring til bedriftens ansatte.

Praktisk informasjon

 • Pris

  Brukeradopsjon 123 strekker seg over flere uker. Vi skal først etablere en struktur for hvordan dere skal jobbe med Teams, før vi starter opplæring av alle bedriftens medarbeidere. Denne planen legger vi sammen i første arbeidsmøte. Vi tilpasser oss etter beste evne deres behov, og mulighet til å gjennomføre praktiske oppgaver mellom arbeidsmøtene. Brukeradopsjon 123 gjennomføres over 3 måneder (inklusive kartlegging), hvor hver måned koster 15.990,- eks mva. Etter at disse 3 månedene er gjennomført, er samarbeidet ferdigstilt - ved mindre dere ytrer et ønske om videre samarbeid om brukeradopsjon på Office 365, Teams eller annen teknologi.

 • Brukeradopsjon 123 passer mindre bedrifter

  Dersom deres bedrift har MER enn 50 medarbeidere, anbefaler Advivo at dere velger et alternativ med flere møtepunkter. Dette vil da inkludere samme basis, men med bredere tilpasningsmuligheter basert på økt antall avdelinger/lokasjoner etc. Ta gjerne kontakt for dialog om mulighetene.

 • Rådgivere med erfaring

  Våre rådgivere har flere års erfaring med brukeradopsjon og endringsledelse, med spesialisering innen teknologi.

 • Hvor mye tid vil dette koste oss som kunde?

  Det er viktig at dere stiller forberedt til alle arbeidsmøter. Dere vil motta opplæringsmateriell det er viktig at dere se gjennom før vi går i dialog om eksempelvis struktur på Teams, og spesifiserer kjøreregler for hvordan teknologien skal benyttes hos dere. For at Brukeradopsjon 123 skal fungere og dere får effekt av våre møtepunkter, er det viktig at dere har en forståelse for at dette ikke er en opplærings-pakke. Vi skal etablere en plattform for brukeradopsjon av Office 365 og Teams.

Vil du vite mer?

Legg gjerne igjen epost adressen din dersom du ønsker mer informasjon om Brukeradopsjon 123, så kommer vi tilbake til deg!