Vi følger dere opp de neste 3 månedene.

  • Arbeidsmøter

    Vi møtes til flere digitale arbeidsmøter. Før hvert møte har dere mottatt relevant materiell for at vi skal bruke tiden effektivt, med gode resultater.

  • Materiell

    Mellom arbeidsmøtene mottar dere materiell for deres interne agenter. Etter at vi har lagt en tiltaksplan mottar deres sluttbrukere digital informasjon og opplæring

  • Automatisert

    For å sikre at alle mottar det de har behov for, sender vi ut alt materiell automatisert. Vi måler respons, og kartlegger eventuelle grupper / brukeres behov for ekstra oppfølging.

Hva skjer etter kjøpet?

Samhandling 3 er et digitalt løp, med arbeidsmøter gjennomført av en rådgiver innen brukeradopsjon og samhandling fra Advivo. For å komme i gang vil vi snarlig kontakte deg for å sette i gang gjennomføringen. Vi starter med et 2 timers oppstartsmøte.

  • Vi avklarer først om du som bestiller/kjøper av oppdraget er vår hoved-kontaktperson for gjennomføring.

  • Materiellet vil komme i drypp. Det vil si, du vil få tilgang til materiellet og aktiviteter i en pre-definert rekkefølge. Denne får dere oversikt over ved oppstart. Vi blir enige om hva som sendes ut til deres medarbeidere når.

  • For å kunne sende ut opplæringsmaterill til deres medarbeidere, trenger vi deres kontaktinformasjon. Dette må være på plass før vi kan starte utsendelsene.

Gjennomføring

Fra investering av Microsoft 365 til økt samhandling

  • 1

    Velkommen

    • Velkommen!

    • VIKTIG: Fyll ut og returner!

    • Tipset

  • 2

    Microsoft 365 og Teams

    • Det større bildet

    • Teams og oppgavestyring

    • Før du går gjennom neste modul

    • Hvordan sette opp Teams

  • 3

    En god start

    • Oppstartsmøte

    • Forslag til møtetidspunkt

  • 4

    Lagring i skyen

    • Lagring og tilgjengelighet

    • Lagring i OneDrive og SharePoint

  • 5

    Jobb litt smartere

    • Hva vil det si å jobbe smartere?

    • Før du går gjennom neste modul

    • Søk og sortering i Teams

  • 6

    Digitalt veikart

    • Hva er et digitalt veikart?

    • Digitalt veikart: Microsoft 365

    • Kjøreregler

    • Tilpasses deres bedrift

  • 7

    Administrasjon av Teams

    • Administrasjonssenteret

  • 8

    Målgrupper

    • Målgruppeanalyse

  • 9

    Interne agenter

    • Informasjon

    • Endring fra innsiden av bedriften

    • Beskrivelse av interne agenter

    • Arbeidsmøte: Interne Agenter

  • 10

    Tiltaksplanen

    • Hva er en tiltaksplan

    • Arbeidsmøte tiltaksplan

  • 11

    Karlegging og videre aktiviteter

    • Kartleggingsundersøkelse

    • Arbeidsmøte: Forventninger og videre aktiviteter

  • 12

    Oppsummering og videre fremdrift

    • Arbeidsmøte

Kontakt meg!

Dersom du har spørsmål eller ønsker et annet tilbud for din bedrift? Legg igjen eposten din, så kommer vi tilbake til deg!