Innredning designet deres behov

Microsoft 365 er en plattform med en rekke applikasjoner. I sentrum står Teams, en applikasjon som binder helheten sammen for en arbeidshverdag tilrettelagt for samhandling. 

Advivo sine leveranser inkluderer rådgivning, materiell og opplæring for å få innrede Microsoft 365 basert på deres behov. Dere vil forstå tilstrekkelig helhet til å kunne sette opp Teams, kanaler og knytte inn relevante applikasjoner. Dere vil også få tilgang til oppdatert opplæringsmateriell. 

  • Arbeidsmøter

    God utnyttelse av Teams omhandler i stor grad å finne en struktur som passer deres bedrift best. I våre arbeidsmøter deler vi erfaringer og ekspertise for at dere skal etablere deres beste praksis

  • Materiell

    Dere får tilgang til målrettet materiell, eksempelvis kjøreregler, digitalt veikart, grunnleggende opplæring, informasjon til sluttbrukere, tips og triks for struktur på Teams, kanaler og dokumentlagring i Office 365.

  • Automatisert

    Dere mottar et ferdig fastsatt løp, som sendes til deres medarbeidere over et definert tidsrom. Dette består av informasjon, oppgaver og arbeidsmøter for å konkretisere hvordan dere skal jobbe med Teams.

Hva inneholder pakkene?

Det generelle opplæringsmateriellet er det samme i alle pakkene. I tillegg legger vi på flere fokusområder og antall arbeidsmøter i pakke to og tre.