Brukeradopsjon

Innføring av teknologi krever mer enn opplæring i funksjonalitet. Våre leveranser er bygget opp med brukeradopsjon som utgangspunkt. De inneholder basiselementer for at dere skal lykkes med å bygge grunnleggene kompetanse, informere brukerne, tilby et digitalt veikart med kjøreregler og etablere interne agenter. Alt levert digitalt, selvfølgelig.

  • Arbeidsmøter

    God utnyttelse av Teams omhandler i stor grad å finne en struktur som passer deres bedrift best. I våre arbeidsmøter deler vi erfaringer og ekspertise for at dere skal etablere deres beste praksis

  • Materiell

    Dere får tilgang til målrettet materiell, eksempelvis kjøreregler, digitalt veikart, grunnleggende opplæring, informasjon til sluttbrukere, tips og triks for struktur på Teams, kanaler og dokumentlagring i Office 365.

  • Automatisert

    Dere mottar et ferdig fastsatt løp, som sendes til deres medarbeidere over et definert tidsrom. Dette består av informasjon, oppgaver og arbeidsmøter for å konkretisere hvordan dere skal jobbe med Teams.

Hva inneholder pakkene?

Det generelle opplæringsmateriellet er det samme i alle pakkene. I tillegg legger vi på flere fokusområder og antall arbeidsmøter i pakke to og tre.