Innredning designet deres behov

Microsoft 365 er en plattform med en rekke applikasjoner. I sentrum står Teams, en applikasjon som binder helheten sammen for en arbeidshverdag tilrettelagt for samhandling. 

Advivo sine leveranser inkluderer rådgivning, materiell og opplæring for å få innrede Microsoft 365 basert på deres behov. Dere vil forstå tilstrekkelig helhet til å kunne sette opp Teams, kanaler og knytte inn relevante applikasjoner. Dere vil også få tilgang til oppdatert opplæringsmateriell. 

  • Arbeidsmøter

    God utnyttelse av Teams omhandler i stor grad å finne en struktur som passer deres bedrift best. I våre arbeidsmøter deler vi erfaringer og ekspertise for at dere skal etablere deres beste praksis

  • Materiell

    Dere får tilgang til målrettet materiell, eksempelvis kjøreregler, digitalt veikart, grunnleggende opplæring, informasjon til sluttbrukere, tips og triks for struktur på Teams, kanaler og dokumentlagring i Office 365.

  • Automatisert

    Dere mottar et ferdig fastsatt løp, som sendes til deres medarbeidere over et definert tidsrom. Dette består av informasjon, oppgaver og arbeidsmøter for å konkretisere hvordan dere skal jobbe med Teams.

Hva inneholder pakkene?

Det generelle opplæringsmateriellet er det samme i alle pakkene. I tillegg legger vi på flere fokusområder og antall arbeidsmøter i pakke to og tre.

Opplæring til sluttbrukerne

* inntil 50 medarbeidere

I våre opplæringspakker sender vi ut grunnleggende Microsoft 365 og Teams opplæring til deres medarbeidere. Når det skal gå ut, og hvem det skal gå ut til har dere full kontroll over. Dersom dere ønsker spesialtilpasset informasjon eller er mer enn 50 medarbeidere i deres bedrift, kan dere gjerne kontakte oss for å avtale nærmere hvordan dette skal